Điều khoản – điều kiện

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) cho bạn biết các điều khoản và điều kiện để chúng tôi cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên trang web Trực tuyến của chúng tôi: www.ezsmart.vn (trang web của chúng tôi) cho bạn.
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt bất kỳ sản phẩm nào từ trang của chúng tôi. Bạn nên hiểu rằng bằng cách yêu cầu bất kỳ Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn sẽ không thể đặt bất kỳ Sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi.

1. Thông tin về chúng tôi

Chúng tôi là đơn vị sở hữu, quản lý và điều hành trang web www.ezsmart.vn. Chi tiết thông tin dưới đây.

Tên đơn vị:                               Công ty TNHH TMDV công nghệ EZ-SMART
Mã số doanh nghiệp:                0109504968
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế Thuận; Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:                                      90/5 phố Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại:                                 0913.952.515
Email:                                        contact@ezsmart.vn

2. Tình trạng của bạn

Trang web của chúng tôi chỉ dành cho những người cư trú tại Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng từ các cá nhân bên ngoài Việt Nam.
Bằng cách đặt hàng thông qua trang web của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng: bạn trên 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Cách thức hình thành hợp đồng giao dịch mua bán

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được một e-mail từ chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn đã được chấp nhận. Đơn đặt hàng của bạn tạo thành một đề nghị để chúng tôi cung cấp Sản phẩm. Hợp đồng giữa chúng tôi và bạn(Hợp đồng) sẽ chỉ được hình thành khi chúng tôi gửi xác nhận chấp thuận đơn hàng.

4. Tình trạng của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể cung cấp liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang web của những người bán khác, dù là có liên kết với chúng tôi hay không. Chúng tôi không cam kết rằng người bán hàng mà trang web chúng tôi đã cung cấp sẽ có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn, hoặc bất kỳ sản phẩm nào mua từ trang web của những người bán hàng khác sẽ do người bán đảm bảo chất lượng và chúng tôi từ chối việc đảm bảo chất lượng đối với trường hợp này. Việc khước từ này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn đối với bên bán thứ ba.

5. Có sẵn và giao hàng

Chúng tôi cố gẳng gửi các sản phẩm có sẵn trong kho trong vòng 1-3 ngày làm việc. Thời gian giao hàng tối đa cho Sản phẩm là 7 ngày kể từ ngày nhận đơn đặt hàng của bạn.

6. Rủi ro và quyền lợi

6.1 Sản phẩm có thể sẽ tồn rủi ro hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc lỗi vận chuyển.
6.2 Quyền sở hữu sản phẩm chỉ được chuyển giao cho bạn khi chúng tôi nhận đầy đủ các khoản thanh toán bao gồm các khoản tiền phải trả cho sản phẩm và chi phí giao hàng.

7. Giá cả và thanh toán

7.1 Giá của Sản phẩm và phí giao hàng của chúng tôi sẽ được trích dẫn trên trang web của chúng tôi theo thời gian, ngoại trừ trường hợp có lỗi rõ ràng.
7.2 Giá sản phẩm bao gồm VAT.
7.3 Giá sản phẩm và phí giao hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng mà chúng tôi đã gửi Sản phẩm.
7.4 Trang web của chúng tôi chứa một số lượng lớn các sản phẩm, mặc dù những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, một số Sản phẩm được liệt kê trên trang web của chúng tôi có thể không chính xác về giá cả. Chúng tôi thường xác minh giá như là một phần của các thủ tục gửi hàng của chúng tôi để khi giá sản phẩm của Bạn thấp hơn giá đã nêu, chúng tôi sẽ tính phí thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho bạn. Nếu giá chính xác của sản phẩm cao hơn giá đã nêu trên trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết theo ý của bạn hoặc liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi gửi sản phẩm hoặc từ chối đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc từ chối đó.
7.5 Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp Sản phẩm cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn), ngay cả khi chúng tôi đã gửi Sản phẩm, nếu lỗi giá cả hiển nhiên và không thể nhầm lẫn và có thể bạn thừa nhận lỗi
7.6 Thanh toán cho tất cả Sản phẩm bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

8. Chính sách đổi/ trả hàng hóa và hoàn tiền

Áp dụng chính sách đổi/trả hàng hóa và hoàn tiền của Công ty

9. Bảo hành

Áp dụng chính sách bảo hành của Công ty

10 Quyền của chúng tôi đối với các điều khoản và điều kiện này

10.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo từng thời điểm để phản ánh những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thay đổi công nghệ, thay đổi phương thức thanh toán, thay đổi luật pháp và các yêu cầu pháp lý liên quan và thay đổi khả năng của hệ thống.
10.2 Bạn sẽ phải tuân theo các chính sách và điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm bạn đặt hàng sản phẩm từ chúng tôi, trừ khi phải thay đổi chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này theo luật pháp hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp đó sẽ áp dụng cho các đơn đặt hàng do bạn đặt trước đó) hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn biết về thay đổi đối với các chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này trước khi chúng tôi gửi Sản phẩm (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã chấp nhận thay đổi các điều khoản và điều kiện, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi trái ngược trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày nhận được các Sản phẩm).

11 Luật pháp và thẩm quyền xét xử

Hợp đồng mua sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến nó (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Hợp đồng đó hoặc việc hình thành (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án Việt Nam